ISO 26000 is een internationale richtlijn voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van een Organisatie (MVO), dat organisaties ondersteunt in de invulling van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. De richtlijn helpt met het herkennen van MVO binnen de invloedsfeer van de organisatie en stimuleert het identificeren en betrekken van relevante stakeholders. Op deze manier kan een breed gedragen duurzaamheidsstatement worden opgesteld.
Op 25 april hebben wederom zeven lidbedrijven hun zelfverklaring ISO 26000 ondertekend. Apeldoorn Flexible Packaging, DBP Plastic Solutions, Dupo B.V., Krehalon Industrie, Omnicol Nederland, Pacombigroup/Van der Windt Verpakking en Synbra Technology leggen daarmee een fundament onder hun beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De teller staat inmiddels op bijna dertig leden die actief aan de slag zijn met de MVO-richtlijn.  – See more at: http://nrk.nl/nieuws/nieuws-detail/?newsitemid=1382547456
 

ISO 26000 benoemt zeven MVO kernthema’s waaraan organisaties aandacht kunnen besteden:

  • Bestuur van de organisatie
  • Mensenrechten
  • Arbeidspraktijk
  • Milieu
  • Eerlijk zakendoen
  • Consumentenaangelegenheden
  • Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap

Met de inzichten die in dit collectieve traject worden opgedaan zullen aan de hand van de Regelhulp ISO 26000 11 individuele zelfverklaringen worden opgesteld, die gepubliceerd kunnen worden op het NEN Publicatieplatform ISO 26000 (www.nen.nl/publicatieplatform). De zelfverklaringen zullen in het voorjaar van 2016 online staan.