BUFFERS FBP – FBP

text

Buffer / stootbuffer / deurbuffer uit PVC. Hoge stootbuffer, geschikt als (anti slip) voet. Bevorderd het stapelen zonder beschadigingen.

Bouwtekening

text

Bestellijst

Art. nr. Variatie Verpakking Materiaal Kleur Lengte Breedte Hoogte D1 Buiten diameter Aantal
KOWB99097 FBP 30 x 25mm. PVC wit 1250 PVC Wit 25 7.1 8.5 13 30
KOWB99098 FBP 20 x 23mm. PVC zwart 2000 PVC Zwart 23 4.1 8 9 20
KOWB99099 FBP 25 x 24mm. PVC zwart 2000 PVC Zwart 24 5.1 7.5 11 25
KOWB99100 FBP 30 x 25mm. PVC zwart 1250 PVC Zwart 25 7.1 8.5 13 30