BUISVERBINDER. RVB – RVB90

text

Bouwtekening

text

Bestellijst

Art. nr. Variatie Verpakking Wanddikte Materiaal Kleur Lengte Hoogte D1 Buiten diameter M Aantal
KOWB7801151ZA RVB 90 / 15x1mm., M6, zwart 2500 1 PA Zwart 20 2 15 15 M6
KOWB7801161ZA RVB 90 / 16x1mm., M6, zwart 2500 1 PA Zwart 20 2 16 16 M6
KOWB7801162ZA RVB 90 / 16x1,5mm., M6, zwart 2500 1.5 PA Zwart 20 2 16 16 M6
KOWB7801180ZB RVB 90/18x1,5, zonder moer, zw 2500 1.5 PA Zwart 20 2 18 18 M6
KOWB7801181ZA RVB 90 / 18x1mm., M6, zwart 2500 1 PA Zwart 20 2 18 18 M6
KOWB7801182ZA RVB 90 / 18x1,5mm., M6, zwart 2500 1.5 PA Zwart 20 2 18 18 M6
KOWB7801201ZA RVB 90 / 20x1mm., M6, zwart 2500 1 PA Zwart 20 2 20 20 M6
KOWB7801202ZA RVB 90 / 20x1,5mm., M6, zwart 2500 1.5 PA Zwart 20 2 20 20 M6
KOWB7801221ZA RVB 90 / 22x1 M6, zwart 2500 1 PA Zwart 20 2 20 22 M6
KOWB7801225ZA RVB 90 / 22x 1,5, M6, zwart 2500 1.5 PA Zwart 20 2 22 22 M6
KOWB7801231ZA RVB 90 / 23x1 M6, zwart 2500 1 PA Zwart 20 2 22 22 M6
KOWB7801241ZA RVB 90 / 24x1 M6, zwart 2500 1 PA Zwart 20 2 24 24 M6
KOWB7801242ZA RVB 90 / 24x1,5 M6, zwart 2500 1.5 PA Zwart 20 2 24 24 M6
KOWB7801251ZA RVB 90 / 25x1 M6, zwart 1250 1 PA Zwart 26 2 25 25 M6
KOWB7801252ZA RVB 90 / 25x1,5 M6, zwart 1250 1.5 PA Zwart 26 2 25 25 M6
KOWB7801253ZA RVB 90 / 25x2 M6, zwart 1250 2 PA Zwart 26 2 25 25 M6
KOWB7801261ZA RVB 90 / 26x1 M6, zwart 1250 1 PA Zwart 26 2 26 26 M6
KOWB7801262ZA RVB 90 / 26x1,5 M6, zwart 1250 1.5 PA Zwart 26 2 26 26 M6
KOWB7801263ZA RVB 90 / 26x2 M6, zwart 1250 2 PA Zwart 26 2 26 26 M6
KOWB7801264ZA RVB 90 / 26x2,5 M6, zwart 1250 2.5 PA Zwart 26 2 26 26 M6
KOWB7801271ZA RVB 90 / 27x1 M6, zwart 1250 1 PA Zwart 26 2 27 27 M6
KOWB7801272ZA RVB 90 / 27x1,5 M6, zwart 1250 1.5 PA Zwart 26 2 27 27 M6
KOWB7801273ZA RVB 90 / 27x2 M6, zwart 2 2 PA Zwart 26 2 27 27 M6
KOWB7801274ZA RVB 90 / 27x2,5 M6, zwart 1250 2.5 PA Zwart 26 2 27 27 M6
KOWB7801281ZA RVB 90 / 28x1 M6, zwart 1000 1 PA Zwart 26 2 28 28 M6
KOWB7801282ZA RVB 90 / 28x1,5 M6, zwart 1000 1.5 PA Zwart 26 2 28 28 M6
KOWB7801283ZA RVB 90 / 28x2 M6, zwart 1000 2 PA Zwart 26 2 28 28 M6
KOWB7801284ZA RVB 90 / 28x2,5 M6, zwart 1000 2.5 PA Zwart 26 2 28 28 M6
KOWB7801301ZA RVB 90 / 30x1,0mm. M6, zwart 800 1 PA Zwart 26 2 30 30 M6
KOWB7801302ZA RVB 90 / 30x1,5mm. M6, zwart 800 1.5 PA Zwart 26 2 30 30 M6
KOWB7801306ZA RVB 90 / 30 x 2,0mm. M6, zwart 900 2 PA Zwart 26 2 30 30 M6
KOWB7801321ZA RVB 90 / 32x1,0mm. M6, zwart 750 1 PA Zwart 26 2 32 32 M6
KOWB7801322ZA RVB 90 / 32x1,5mm. M6, zwart 750 1.5 PA Zwart 26 2 32 32 M6
KOWB7801326ZA RVB 90 / 32 x 2,0, M6, zwart 800 2 PA Zwart 26 2 32 32 M6