In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, orderbevestigingen en overige gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing zoals deze luiden in het onderstaande te downloaden document.